La Guerre, 751

Je suis un hippopotame. Hipopotamım. Yüzümde 36°-42° güney boylam ve 26°-45° batı enlemlerine karşılık gelen edepsiz DİŞ esinliyor tüm bunları. Bu dişin bütünde sanrılı sağlamlığına koşut, parçadaki çürümüşlüğü içinde. (soluk soluğa) ..İçindee, inşası süren kahverengi kovuğuna sığıntı, bir tabur ateş karıncasınca sürülen bu sefih yaşantı, onulmaz bir gülünçlüğe gömülü o ayyaş mesihin kusmuğunda sonlandığı vakit