Yazar: Eternity

With a 1,000-year-long tradition the Sarıkeçililer are an ancient nomadic group of Yürüks from Anatolia. Forced by the state to shift to a sedentary life, their millennium-long migratory practices have come to an end. But rather than moving into residences, they choose to pitch their tents in front of them.

Yayla alanları daraldığı için yerleşik hayata geçmeleri dayatılan Sarıkeçili Yörükleri’nin kendi istedikleri hayatı sürdürebilmeleri umuduyla…