Yazar: baran ozturk

Yapacaksızlık meselesi

Gerçi yapacaksızlıkla mesele pek yan yana durmaz gibi görünüyor. Çünkü sanki her mesele, peşinde bir yapacağı çağırıyor. Gene de bir mesele olmaksızın da yapılabildiğini biliyoruz. Çoğu sefer de olan bu mudur acaba? Yani bu dünya, meselesiz eylem yüzünden tam da bu dünya değil midir? Çünkü örneğin daha iyi bir dünya düşüncesine de bir mesele diyebiliyoruz.

Ama yapacaksızlık, meselesizlik şartıyla bağlı duruyor. Bu şartın altında da, meselesiz yapmakla meselesiz yapacaksızlığı birbirinden ayıran bir başka şart saklı sanki: Meselesiz yapacaksızlığın, meselesizliğin ta kendisinin mesele edilmesine koşullu oluşu. Meselesizliğin bu iki hali arasında söz konusu koşulun sesini duyuyorum: Meselenin bir başkasına teslimi, yani bir başkasının meselesinin edinimi olarak meselesizlik, ki gene çoğu sefer durum sanki bu gibidir ve sanıyorum bunlar meselesiz olduklarını, bir başkasının meselesiyle yol aldıklarını bilmiyorlar: bir ‘yapacakları’ oluşu bundan. İkinci meselesizlik hali ise meselenin terki oluyor: (meselenin) meselesizliğin mesele edilmesi yoluyla terki.

Meseleyi, kişiye karşısında yeryüzündeki yerini düşündüren her şey olarak görüyorum. Şu haliyle de mesele, irade vehminin, irade hayhuyunun bir uzvu gibi duruyor. Meselesizliğini mesele etmeyenler dahil olmak üzere bütün mesele sahiplerinin, yeryüzünde kendilerine vehmettikleri yerden, mekandan hareketle, olup bitenler üzerinde tasarrufları bulunduğu yanılgısında saplı durmaları olmaz şey midir? Mesele, ve hemen peşisıra ‘yapacak’, olup biten ve sonra gene olan her şeyin çıplak, sert, soğuk zorunluluğunun dil ve devamı vasıtasıyla bulandırılıp kültürlenmiş hali gibi görünmüyor mu? Kadercilik, teslimiyet… kelimedir diyorum hep, aslolanın uçurumu, aslolanın yırtıcılığı karşısında belki ana rahminin bir ikamesi olarak: kelime…

Peki o halde mesele bir veçhesiyle de kelime olabilir mi? Meselesiz yapacaksızlık, meselesizliğin mesele edilmesi suretiyle terkidir diyorum ve meseleyi kelimeyle karşılamayı öneriyorum. Aynı cümleyi söz ve eylem, teori ve pratik, soyut ve somut, ve devamla bütün bir ikilikler kümesiyle yinelesek, oyun mu oynamışızdır

Mesele ağrısının ilacı olarak Oyun: belki bir sonraki adımımı buraya atıyorum…