atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında kanun

Madde 1 – Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

atatürk heykel ve büstlerine yapılan saldırılardan sonra demokrat parti iktidarınca çıkartılmıştır. atatürk heykelleri konusunda ilginç bir olay daha var, 1.69 boyundaki atatürk heykelleri 1.80’den kısa yapılmıyor tepki çeker diye. 1.57lik napolyon için ne yapıyorlar orasını bilmiyorum.

Bir cevap yazın