Aptallar, Tanrılar ve Despotlar Aynı Dili Konuşur

Aptallığı, tanrısallığı ve despotluğu buluşturan ortak bir özellik vardır. Bu onların kullandıkları dilin içinde saklıdır. Bu dilin en büyük özelliği birbiriyle çelişkili olan önermeleri içermesidir. Bir despot bu dili kullanır. Bugün savunduğu bir şeyi ileride inkar edip tam tersini savunabilir. Kutsal kitaplar da bunun gibidir. Bir bölümünde anlattığı şeyi başka bir bölümde inkar edebilir yada anlatılan tanrı ve evren hikayesi tamamen çelişkilerle doludur. Ve bu kutsal kitapların farklı yorumlamasından doğan farklı mezhepleri ele alalım çelişkinin inancın içerisinde ne kadar büyük bir yer kapladığını görebiliriz. Hatta inancın temel sebebinin bu çelişki olduğunu söylemekle daha açık sözlü olmuş olunur. Kendi inancı konusunda bu durumu açık bir sözle dile getiren Tertullian inancının temeli olarak şu cümleyi kurar ”Saçma olduğu için inanıyorum”. Hristiyan dinindeki Teslis inancı üzerine edilmişti bu söz; yani baba, oğul ve kutsal ruhun bir olduğunu inancı üzerine. Tertullian’ın bu inanç saçma olduğu için inanıyorum diyerek inançların temelinde yatan nedeni göstermiş olur. Bir aptalınki gibi sözü çelişkilerle doludur. Despotlar, diktatörler de bu dili kullanırlar. Bazen demokrat görünürler, bazen diktatör, bazen ırkçı bazen hümanist. Bugün dediklerini yarın yalanlarlar, yada sözleriyle zıt eylemlerde bulunurlar. Zenginliğin kötü olduğunu söyleyip zenginleşirler, cömertliği savunup cimrileşirler. Adaleti savunup insanların haksız yere içeri atılmasını desteklerler. Kutsal kitaplarda olduğu gibi hem inancın özgürlüğünden bahsedip hem cihattan bahsederler. Despotlar da kendi kitlelerini ayakta tutabilmek için bu inancı beslemeye çalışırlar. Kitlelerine inanmaları için saçma, tutarsız şeyler verirler. İkisininde amaçladıkları kendi cemaatlerine yeteri kadar saçma ve tutarsız şeyler verip onları ayakta tutabilmektir. İnanç kitleleri mutlu eder, hareket ettir, başkasının inancını gördükçe çoğalır ve bu inanca düşman olan birilerinin olduğu söylendikçe güçlenir.

Comments

Yasin dedi ki:

Birçok konuya değinmiş ama açıklamayı çok zayıf tutmuş eleştirdiği konulara çak fazla ön yargı ile bakdıgını fazlası ile hissettiriyor. Kendini haklı hisseden insanların bir çoğu gibi bu yazıda bağırmış :)

Bir cevap yazın