Ay: Mart 2009

seçim sonuçları

x kazandı. y kaybetti. z beklenileni veremedi. a ile b oylarını geçen seçime göre artırırken c büyük hayal kırıklığı yaşadı.

evet her şey hala aynı.

en son google street view’e gider yapmışlardı. insanların özel yaşamına müdahele eden herşeye karşı olma durumu;

privacy international

amansız: 0 imansız: 1

amansız fatih terimin üzerinde, imansız del bosque’nin. bu ülke bu manşeti de gördü. teşekkürler fanatik. üstüne bir de dalga geçer gibi biz oynadık, onlar kazandı, futbolun adaleti yok yazmış. bir gidin çay koyun.

freud’un sedirine uzanıp ‘humor’u bize açıklamasını istediğimizde, denkleştirebildiğimiz sonuç şu: kişi, dış baskıların hışımı karşısında kend-özünü hırpalattırmamak için, hatta yitirmemek için ‘humor’u bir savunma mekanizması olarak kullanmaktadır. bu ‘savunma’ apansız bir paradoksla, bir ters-yüzle, bir başkaldırıya, bir saldırıya dönüşmektedir. buna ‘baskının, acının üstüne gidiş’ de diyebiliriz. freud’un verdiği örnekte, idam mahkumu, bir pazartesi sabahı sehpaya götürülüyor; celladına dönüp ‘bu hafta amma güzel başladı!’ veya ‘bu bana iyi bir ders olacak!’ deyiverecektir. işte bu sözle, daha doğrusu bu davranışla kazandığı nefes payı, bu ‘feci akibet’ karşısında kişiliğinin dağılıp gitmemesini sağlayacak, olayı nesnelleştirerek serinkanlılıkla gözlemleyip algılamasına elverecektir. dava, ‘acı’nın karşısında özünün bütünlüğünü koruma davasıdır. böyle bir davranış ise doğadan bir hayli kopmuş, kentleşmiş, sanayileşmiş, dolayısıyla dış baskıların, insandan-insana ivmesi üstünde örgütlendiği toplumlarda ancak devreye girebilecektir. köylüklerde, kırsal toplumlarda ise geçer-akçe olan çare, tevekkül’dür. onun içindir ki biz de kentleştiğimiz, sanayileştiğimiz ölçüde o ‘humor’ denilen ‘başkaldırısal çare’nin dairesine yavaş yavaş girmekteyiz. (1983)

can yücel 

  • her gün 25 bin insan açlık ve onun sebep olduğu nedenlerden dolayı ölüyor.
  • 963 milyon insanın yiyecek yeterli besini yok.
  • gelişmek olan ülkelerde 907 milyon insan aç.

world food programme

buradayız

hosting şirketi ile olan bir yanlış anlaşılmadan dolayı sisteme 12 saat kadar erişemedik. telaşa mahal yok, buradayız.