0.99

Sıfır, evrensi sarayında tecavüz ederken milyonlara!

Birler, çay mı getirmeli; ikilere üçlere?

Dörtler, traktörleri doldurup taşımalı mı tarlalara, beşleri, altıları?

Sekizler, gece boyu hamur mu yoğurmalı, kravatlı dokuzlara onlara?

On’lar, kesmeli mi tellerle örülmüş duvarların içinde, yirmilerin otuzların şah damarlarını?

Otuz beşler, yolun diğer yarısı için striptiz mi yapmalı, otuz birlere otuz ikilere?

Kırklar, trafik vardı diye, bağırıp çağırmalı mı, ellilere altmışlara?

Yüzler, yağmurlu günlerde bile güneş gözlükleriyle mi korumalı, zırh giyinmiş beşyüzellileri?

Binler, zihinlerini postallara sokuşturup kamuflaj mı giydirmeli, yüzbinlerin düşlerine?

Milyarlar, ellerini kaldırıp mucizeler mi beklemeli, doksan dokuz kere doksan dokuzdan?

Bir cevap yazın